Polska w okowach wiary

Polska w okowach wiary. Przerażające, ale …

Europa coraz bardziej się ateizuje i dotyczy to również naszego kraju. Jak wynika z badań instytutu Pew Research Center procent osób absolutnie przekonanych o istnieniu Boga systematycznie spada. I tak Polska ze swoimi 45% zajmuje smutne 7 miejsce w tym niechlubnym rankingu. Gorzej jest tylko w Bośni i Hercegowinie (66%), Rumunii (64%), Grecji (59%), Serbii (58%), Chorwacji (57%) oraz Mołdawii (55%).

Z zazdrością możemy patrzeć na wyniki naszego zachodniego sąsiada, bowiem najniższy odsetek absolutnie przekonanych o istnieniu Boga odnotowali Niemcy (10%). Tuż za nimi uplasowały się Francja i Szwajcaria (po 11%). Niewiele wyższy odsetek notują Wlk. Brytania (12%), Belgia, Austria i Czechy (po 13%). Estonia (13%)

Trochę gorzej jest w Skandynawii. Szwecja (14%) i Dania (15%). Finlandia (23%). Kraje Europy uważane dotychczas za ultrakatolickie wypadły nadspodziewanie dobrze: Irlandia (24%), Hiszpania (25%) i Włochy (25%). W tej grupie wstyd przynosi jedynie Portugalia (44% absolutnie przekonanych o istnieniu Boga).

Dalej plasują się m.in. Rosja (25%), Węgry i Białoruś (po 26%), Łotwa (28%) Bułgaria (30%), Ukraina (32%), Litwa (34%) oraz Słowacja (37%).

Powyższe dane dotyczą osób deklarujących absolutne przekonanie o istnieniu Boga. W badaniu religijności biorącym pod uwagę ocenę znaczenia religii w życiu, udział w praktykach religijnych, częstotliwość modlitwy i wiary w Boga, wyniki są jeszcze niższe. Dla Polski wynoszą one 40%. W tym rankingu prymusem jest Estonia (7%), tuż za nią uplasowały się Czechy i Dania (po 8%). Na podium znalazłaby się jeszcze Szwecja (10%).

Jedynym krajem Unii Europejskiej przekraczającym 50% w tym badaniu jest Rumunia (56%), a w całej Europie jeszcze Armenia (51%) i Gruzja (50%).

Podsumowując. Nie jest tak źle. A zważywszy, że według analityków wyniki te do 2050 roku spadną o połowę, jest nadzieja pozbycia się tych okowów i cieszenia wolnością. Już niedługo.

Trzymajcie się

Rafał Betlejewski

Udostępnij

Więcej od autora: