Redakcja

Redaktor Naczelna: Nina Sankari

Z-ca Redaktor Naczelnej i Redaktor Artystyczny: Marek Łukaszewicz

Kolegium Redakcyjne: Dorota Wójcik (Edukacja), Maciej Podgórski (Nauka), Anna Zawadzka (LGBT), Marta Lempart (Prawa Kobiet)

Udostępnij