Przegląd ateistyczny

Ateistyczny.pl to portal ateistyczny nie tylko z nazwy. Jego zadaniem jest promowanie czynnego ateizmu opartego na wiedzy naukowej, filozofii materialistycznej i świeckiej etyce. Propagujemy krytyczne, racjonalne i wolne myślenie oraz idee humanizmu jako podstawę realizacji praw i wolności człowieka, które dziś są ograniczane z motywacji religijnej. Popieramy laickość z jej rozdziałem kościołów od państwa i gwarancjami sumienia, ale uważamy, że uwolnienie się człowieka od religii jest warunkiem koniecznym dla emancypacji ludzkości i życia w pokoju. Jako Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego realizowaliśmy dotąd tę misję poprzez nasze strony www (Lyszczynski.com.pl , ateistyczny.pl, dniateizmu.pl , fanpage na facebooku oraz kwartalnik Przegląd Ateistyczny w wersji papierowej).

Wydawany przez Fundację im. Kazimierza Łyszczyńskiego od 2017 r. „Przegląd Ateistyczny” był pierwszym w Polsce pismem z ateizmem w tytule! W okresie międzywojennym ukazywały się pisma wolnomyślicielskie i racjonalistyczne, w PRL-u wychodził Euhemer (Przegląd Religioznawczy) czy Argumenty (Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej) zajmujące się głównie świeckością; po transformacji demokratycznej pojawił się dwumiesięcznik Res Humana, pismo Bez Dogmatu, najbliższe ateistycznemu światopoglądowi i antyklerykalne tygodniki „NIE” oraz „Fakty i Mity”, zastępowany sukcesywnie przez „Faktycznie” i „Fakty po Mitach”.

Jednak Przegląd Ateistyczny nie ogranicza się do tematyki ateistycznej. Tematem numeru „zerówki” było hasło „Nie pozwolimy zabić demokracji” i ono dobrze oddaje szeroką i nadal aktualną perspektywę, którą oferujemy czytelnikom. Często podejmujemy tematy pionierskie, które później trafiają do debaty mainstreamowej, np. STOP PEDOFILII W KOŚCIELE (2017), ISLAMOFOBIA? (2018) czy EXODUS z Kościoła (2021).

Postanowiliśmy przenieść nasz Przegląd Ateistyczny do Internetu, aby dotrzeć do większej liczby czytelników. Po okresie niekontrolowanej klerykalizacji polskiego prawa i praktyki życia codziennego, odbierania praw kobietom, osobom LGBT+, ateistom i innowiercom, niszczenia wolności obywatelskich nadszedł czas odbudowy demokratycznych wartości, w tym przywrócenie wolności sumienia i wyznania w nauce, sztuce oraz mediach. Ateiści stanowią coraz liczniejszą grupę ludzi w Polsce, która aktualnie jest światowym liderem w odchodzeniu od wiary religijnej ludzi młodych. Jesteśmy pełnoprawnymi polskimi obywatelami i mamy prawo do wpływania na kształt życia politycznego i społecznego naszego kraju, chcemy współtworzyć polską rzeczywistość. Dlatego potrzebne jest silne medium reprezentujące poglądy i interesy ateistów w Polsce.

Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego realizuje ten projekt w partnerstwie z Fundacją Wolność od Religii i we współpracy z Fundacją Teraz Nauka. Liczymy na dołączenie do współpracy kolejnych ateistycznych środowisk i organizacji.

Teraz na ateistyczny.pl można czytać artykuły, recenzje, wywiady i felietony za darmo. Zapraszamy do śledzenia naszych aktualności, komentowania i udostępniania naszych treści. Dołącz do naszej społeczności ateistów i agnostyków, którzy nie boją się mówić o swoich poglądach!

Nie korzystamy z dotacji i grantów, nie pobieramy wynagrodzenia za pracę w Przeglądzie Ateistycznym. Aby zachować niezależność i móc utrzymać ateistyczny portal na odpowiednim poziomie, potrzebujemy Waszego wsparcia. Dlatego, jeśli możesz, rozważ wsparcie naszej działalności dowolną kwotą. Kliknij tutaj

Rafał Betlejewski

Polska wolnomyślicielka, działaczka feministyczna, ateistyczna i laicka, tłumaczka, publicystka. Prelegentka na wielu międzynarodowych konferencjach m.in. w Paryżu, Londynie, Rzymie, Kolonii, Oslo, Malmo, Kairze, Bejrucie. Redaktorka naczelna Przeglądu Ateistycznego, Wiceprezeska Fundacji im. Kazimierza Łyszczyńskiego

Udostępnij

Więcej od autora: